De ecologische voetafdruk van je bedrijf verkleinen

Bedrijven hebben meer en meer aandacht voor de ecologische voetafdruk van hun activiteiten. Uit eigen beweging en omdat klanten er naar vragen. Maar hoe kan je de ecologische voetafdruk van je onderneming verkleinen? Ik geef een paar voorbeelden en tips als startpunt.

PS: niet alle tips zijn van toepassing op elk type bedrijf. Ga aan de slag met de tips die je wel kan toepassen.

Duurzaam transport

Verminder de milieu-impact van het transport binnen je bedrijf.

Moedig medewerkers aan om te carpoolen, gebruik te maken van openbaar vervoer, of stimuleer fietsen naar het werk. Bied je bedrijfswagens aan als onderdeel van een loonpakket? Overweeg dan het gebruik van elektrische of hybride auto’s. 

Let ook op het transport van leveranciers. Kies voor leveranciers die hun transport vergroenen, bijvoorbeeld via elektrische bestelwagens of het aankopen van CO2-certificaten.

Afvalvermindering en recyclage

Een proactieve aanpak van het afvalbeheer kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de ecologische impact van je bedrijf.

Implementeer recycleprogramma’s voor materialen zoals papier, plastic en glas. Voorzie aparte rolcontainers per afvalstroom om de verwerking te vergemakkelijken.

 

Minimaliseer de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en hergebruik waar mogelijk. Vraag aan werknemers om hun lunch in herbruikbare containers/brooddozen mee te nemen en vervang wegwerkbekers door glazen en mokken. 

Door bewust om te gaan met afval, kun je niet alleen de milieubelasting verminderen, maar ook bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Bewust inkopen

Herzie je inkooppraktijken om duurzamere keuzes te maken. Kies voor leveranciers die zich inzetten voor milieuvriendelijke productieprocessen en ethische arbeidspraktijken.

Geef de voorkeur aan producten met milieukeurmerken en certificeringen, zoals papier met een FSC label

Medewerkers bewust maken

Bewustwording en betrokkenheid van medewerkers spelen een cruciale rol bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van een bedrijf.

Zorg voor educatie en training over milieuvriendelijke praktijken. Stimuleer een cultuur van duurzaamheid binnen je organisatie. Moedig medewerkers aan om zuinig om te gaan met papier en elektriciteit, en betrek hen bij initiatieven om milieubewust gedrag te bevorderen.

Scroll naar boven